Sedan tidig ålder har jag haft intresse för nya kulturer och intryck av alla dess slag. Det var förmodligen ganska väntat att intresset för resor skulle komma att bli tongivande för mig, då mina föräldrar ständigt reste med mig under mina första år. Att resa har blivit mer för mig än att bara åka på semester. Det kan tyckas klyschigt, men det har blivit en del av vem jag är. Under årens lopp har jag genomfört en hel del resor som alla bidragit med insikter om mig själv och ändrat mitt sätt att se på världen vi lever i.

Nu har jag ännu inte några barn att ta med mig ut på resor runtom i världen, men tids nog kommer dagen då jag får uppmuntra dom i syfte att de skall komma ut och se sig omkring. Att tappa kontrollen och befinna sig långt ifrån familj och vänner, innebär att man är tvungen att hitta nya sätt att hantera verkligheten. Inte sällan kan det medföra att man hittar vänner för livet, eller lär sig någonting om tillit och möjlighet att förändra. Den som aldrig tappar kontrollen kanske inte heller kommer dit den vill med saker och ting. Kanske kan det tyckas lite riskfyllt att uppmana sina barn till resor ut på vinst och förlust, men jag tror att det kommer löna sig i långa loppet. Den som aldrig upplever resor utanför landets gränser, kan få svårt att förstå hur världen är beskaffad vilket kan ge en trångsynt bild av en värld som ständigt utvecklas och förändras.